Her Projede Mühendislik Estetiği, Her İnşaatta
FERMAK Güvencesi

Altyapı & Yol

İnşaat sektörü, modern toplumların gelişimi ve sürdürülebilirliği için kilit bir rol oynamaktadır. Altyapı faaliyetleri, toplumları bir arada tutan ve ekonomik kalkınmayı destekleyen temel unsurlardan biridir. Bu faaliyetler arasında karayolu yapımı, sıcak karışım asfalt işleri, beton yol yapımı, köprü yapımı & onarımı, yol genişletme gibi alanlar önemli bir yer tutmaktadır. Altyapı çalışmalarında şartlar ne kadar zor ise biz o kadar güçlüyüz.

Üstyapı Faaliyetleri

Fermak İnşaat olarak üstyapı faaliyetleri kapsamında çeşitli projelerde yer alıyoruz. Bu projeler arasında konut, hastane, iş merkezi, okul, spor salonu ve yüksek öğretim binaları bulunuyor. Bu tip üstyapı projeleri genellikle karmaşık ve çeşitli teknik gereksinimlere sahiptir. İnşaat sürecinde planlama, tasarım, mühendislik, malzeme seçimi, proje yönetimi ve denetim gibi bir dizi aşama bulunmaktadır.

Limanlar ve Su Yapıları

Denizcilik, tarih boyunca ticaretten savunmaya kadar birçok önemli faaliyeti destekleyen kilit bir endüstridir. Limanlar ve su yapıları, bu denizcilik dünyasının temel taşlarıdır ve modern ekonomilerin büyümesinde kritik bir rol oynamaktadır. Bu projeler, kara ve su arasındaki uyumu sağlamak, sel kontrolü, iç su taşımacılığı ve enerji üretimi gibi çeşitli amaçları hizmete sunar.

Limanlar, Yol, köprülü kavşak, viyadük, tünel, gölet, kanalizasyon inşaatlarını ana yüklenici olarak anahtar teslimi yapıyoruz. KGM, DSİ, İller Bankası, DHMİ vs... gibi kurumların standartlarına ve şartnamelerine uygunluk sağlıyoruz. Ayrıca konut, iş merkezi, okul, hastane, spor salonu vs... üstyapı projelerinde hızlı çözümler sunuyoruz.

Tamamlanan Projeler

Faaliyetlerimize başladığımız günlerden bugüne kadar kazandığımız bilgi birikimi ve organizasyon yeteneğini teknolojinin sunduğu imkanlarla sürekli güncelleyerek kullanıyoruz.

Devam Eden Projeler

Faaliyetlerimize başladığımız günlerden bugüne kadar kazandığımız bilgi birikimi ve organizasyon yeteneğini teknolojinin sunduğu imkanlarla sürekli güncelleyerek kullanıyoruz.